PM Oli invites experts to discuss whether to impose lockdown or not
Setopati Kathmandu, Aug 3